Bouwbesluit Online 2012

Artikel 2.29. Tijdelijke bouw

Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk is artikel 2.27 van toepassing.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties