Bouwbesluit Online 2012


Artikel 2.30. Aansturingsartikel

1.

Een bestaand bouwwerk heeft in een vluchtroute voorzieningen voor het veilig overbruggen van hoogteverschillen door personen.

2.

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van het voorschrift in deze paragraaf.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties