Bouwbesluit Online 2012

Artikel 2.43. Afmetingen hellingbaan

Een hellingbaan als bedoeld in de artikelen 2.27 en 6.49, heeft een breedte van ten minste 1,1 m, een hoogte van niet meer dan 1 m en een helling van ten hoogste:

  1. a.

    1 : 12 indien het hoogteverschil niet groter is dan 0,25 m;

  2. b.

    1 : 16 indien het hoogteverschil groter is dan 0,25 m, maar niet groter dan 0,5 m, en

  3. c.

    1 : 20 indien het hoogteverschil groter is dan 0,5 m.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties