Bouwbesluit Online 2012

Artikel 2.74. Tijdelijke bouw

Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 2.68, derde lid, en 2.71 van toepassing.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties