Bouwbesluit Online 2012

Artikel 2.77. Buitenoppervlak

1.

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht heeft een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, die voldoet aan de in tabel 2.75 aangegeven brandklasse.

2.

In afwijking van het eerste lid hebben een deur, een raam, een kozijn of een daaraan gelijk te stellen constructieonderdeel een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting die voldoet aan klasse 4.

3.

Het eerste lid geldt niet voor de bovenzijde van een dak.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties