Bouwbesluit Online 2012


Artikel 3.7. Aansturingsartikel

1.

Een te bouwen bouwwerk biedt bescherming tegen geluid van installaties.

2.

Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.7 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties