Bouwbesluit Online 2012


1.

Een te bouwen woongebouw heeft in een gemeenschappelijke verkeersruimte een zodanige geluidsabsorptie, dat geluidhinder door galm wordt beperkt.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties