Bouwbesluit Online 2012

Artikel 3.45. Tijdelijke bouw

Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 3.42 en 3.43 van toepassing.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties