Bouwbesluit Online 2012

Artikel 4.16. Afmetingen

1.

Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.14 heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,64 m², met een breedte van tenminste 0,6 m en een hoogte boven de vloer van ten minste 2 m.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op een toiletruimte in een cel.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties