Bouwbesluit Online 2012


5.

Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid, heeft boven die vloer ten minste de in tabel 4.17 aangegeven hoogte.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties