Bouwbesluit Online 2012

§ 4.7.2. Bestaande bouw

Artikel 4.41. Aansturingsartikel

1.

Een bestaand bouwwerk heeft opstelplaatsen voor een aanrecht en voor een kooktoestel.

2.

Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 4.41 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

3.

Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 4.41 geen voorschrift is aangewezen.

Artikel 4.42. Aanwezigheid

Een woonfunctie heeft een opstelplaats voor een aanrecht en een opstelplaats voor een kooktoestel die in een besloten ruimte liggen.

Artikel 4.43. Afmetingen

1.

Een opstelplaats voor een aanrecht als bedoeld in artikel 4.42, eerste lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,7 m x 0,4 m.

2.

Een opstelplaats voor een kooktoestel als bedoeld in artikel 4.42, eerste lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,4 m x 0,4 m.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties