Bouwbesluit Online 2012

4.

Het eerste lid is niet van toepassing op een kantoorgebouw dat behoort tot een categorie als bedoeld in artikel 2.2 van het Besluit energieprestatie gebouwen.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties