Bouwbesluit Online 2012

Artikel 6.3. Noodverlichting

1.

Een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert, hebben noodverlichting.

2.

Een onder het meetniveau gelegen functieruimte als bedoeld in artikel 6.2, tweede lid, heeft noodverlichting.

3.

Een besloten ruimte als bedoeld in artikel 6.2, vierde lid, heeft noodverlichting.

4.

Een wegtunnelbuis heeft noodverlichting.

5.

Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties