Bouwbesluit Online 2012


Artikel 6.50. Aansturingsartikel

1.

Een woongebouw heeft zodanige voorzieningen dat veel voorkomende criminaliteit wordt voorkomen.

2.

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties