Bouwbesluit Online 2012

Artikel 6.14. Aansluiting op het distributienet voor drinkwater

Een in artikel 6.12 bedoelde watervoorziening is aangesloten op het openbare distributienet voor drinkwater, indien:

  1. a.

    de aansluitafstand niet groter is dan 40 m, of

  2. b.

    de aansluitafstand groter is dan 40 m en de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand van 40 m.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties