Bouwbesluit Online 2012


Artikel 6.22. Aansturingsartikel

1.

Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen dat het ontvluchten goed kan verlopen.

2.

Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 6.22 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties