Bouwbesluit Online 2012


Artikel 6.41. Aansturingsartikel

1.

Een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m heeft zodanige voorzieningen dat de veiligheid voor het wegverkeer is gewaarborgd.

2.

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties