Bouwbesluit Online 2012

Artikel 7.23. Kooldioxidemeter

1.

Een verblijfsruimte in een onderwijsfunctie voor basisonderwijs heeft een kooldioxidemeter.

2.

Bij ministeriƫle regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in het eerste lid bepaalde.

[OPMERKING BRIS: Artikel 7.23 van het Bouwbesluit 2012 is niet van toepassing op een verblijfsruimte in een onderwijsfunctie voor basisonderwijs, waarvan de ventilatievoorzieningen, bedoeld in afdeling 3.6 van het Bouwbesluit 2012, zijn gebouwd voor 1 juli 2015, Stb. 2015, 249 Artikel II]

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties