Bouwbesluit Online 2012

Artikel 9.3. Intrekking regelgeving

1.

Het Bouwbesluit 2003 met uitzondering van afdeling 5.3, het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken en paragraaf 2 van het Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels worden ingetrokken.

2.

Afdeling 5.3 van het Bouwbesluit 2003 wordt ingetrokken op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties