Bouwbesluit Online 2012


Bijlage I. , behorende bij artikel 1.2, eerste lid

NEN

47

1970

Technische tekeningen – Doorsnede-aanduidingen van materialen op bouwkundige tekeningen, inclusief correctieblad C1:1971

NEN

379

2003

Technische productdocumentatie – Vouwen en inhechten van tekenbladen

NEN

1006

2002

Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI- 2002), inclusief wijzigingsblad A2: 2008

NEN

1006

1981

Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties (AVWI-1981), inclusief correctieblad C1: 1990 (bestaande bouw)

NEN

1010

2007

Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, inclusief correctieblad C1: 2008

NEN

1041

2005

Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties

V

1041

1942

Leidraad voor den aanleg en een veilig bedrijf van elektrische sterkstroominstallaties in fabrieken en werkplaatsen (Fabrieksvoorschriften) – Deel II – Hooge spanning (bestaande bouw)

NEN

1068

2001

Thermische isolatie van gebouwen – Rekenmethoden, inclusief wijzigingsblad A5: 2008

NEN

1078

2004

Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar – Prestatie-eisen – Nieuwbouw

NEN

1087

2001

Ventilatie van gebouwen – Bepalingsmethoden voor nieuwbouw

NEN

1594

2006

Droge blusleidingen in en aan gebouwen, inclusief correctieblad C1: 2007

NEN

1594

1991

Droge blusleidingen in en aan gebouwen, inclusief wijzigingsblad A1: 1997 (bestaande bouw)

NEN

1775

1991

Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren, inclusief wijzigingsblad A1: 1997

NEN

2057

2001

Daglichtopeningen van gebouwen – Bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte van een ruimte, inclusief correctieblad C1: 2003

NEN

2078

2001

Eisen voor industriële gasinstallaties

NEN

2078

1987

Voorschriften voor aardgasinstallaties GAVO 1987 – Deel 2: Aanvullende voorschriften voor grotere bijzondere installaties (bestaande bouw)

NEN

2302

1983

Tekeningen in de bouw – Algemene regels

NEN

2555

2002

Brandveiligheid van gebouwen – Rookmelders voor woonfuncties, inclusief wijzigingsblad A1: 2006

NEN

2580

2007

Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden, inclusief correctieblad C1: 2008

NEN

2608

1997

Vlakglas voor gebouwen – Weerstand tegen windbelasting – Eisen en bepalingsmethode, inclusief wijzigingsblad A1: 2001 en correctieblad C1: 2007

NEN

2631

1979

Investeringskosten van gebouwen – Begripsomschrijvingen en indeling

NEN

2686

1988

Luchtdoorlatendheid van gebouwen – Meetmethode, inclusief wijzigingsblad A2: 2008

NEN

2690

1991

Luchtdoorlatendheid van gebouwen – Meetmethode voor de specifieke luchtvolumestroom tussen kruipruimte en woning, inclusief wijzigingsblad A2: 2008

NEN

2757

2001

Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen – Bepalingsmethoden

NEN

2768

1998

Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen voor leidingaanleg in een woonfunctie, inclusief wijzigingsblad A1: 2001

NEN

2778

1991

Vochtwering in gebouwen – Bepalingsmethoden, inclusief wijzigingsblad A3: 2004

NEN

2916

2004

Energieprestatie van utiliteitsgebouwen – Bepalingsmethode, inclusief wijzigingsblad A1: 2008

NEN

3215

2007

Binnenriolering – Eisen en bepalingsmethoden

NEN

3859

2004

Tuinbouwkassen – Ontwerp en constructie – Tuinbouwkassen voor de commerciële productie van planten en gewassen

NEN

3859

1996

Tuinbouwkassen – Constructieve eisen (bestaande bouw)

NEN

3870

1980

Tekeningen voor betonconstructies

NEN

5077

2001

Geluidwering in gebouwen – Bepalingsmethoden voor de grootheden voor luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidwering van scheidingsconstructies en geluidniveaus veroorzaakt door installaties, inclusief wijzigingsblad A2: 2005 en correctieblad C1: 2005

NEN

5087

2007

Inbraakveiligheid van woningen – Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen

NEN

5096

2007

Inbraakwerendheid – Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen – Eisen, classificatie en beproevingsmethoden, inclusief correctieblad C1: 2007

NEN

5128

2004

Energieprestatie van woonfuncties en woongebouwen – Bepalingsmethode, inclusief wijzigingsblad A1: 2008

NEN

6061

1991

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen, inclusief wijzigingsblad A2: 2002

NEN

6062

1991

Bepaling van de brandveiligheid van rookafvoervoorzieningen, inclusief wijzigingsblad A1: 1997

NEN

6063

2008

Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken

NEN

6064

1991

Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen, inclusief wijzigingsblad A2: 2001

NEN

6065

1991

Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal (combinaties), inclusief wijzigingsblad A1: 1997

NEN

6066

1991

Bepaling van de rookproductie bij brand van bouwmateriaal(combinaties), inclusief wijzigingsblad A1: 1997

NEN

6068

2008

Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten

NEN

6069

2005

Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het classificeren daarvan, inclusief wijzigingsblad A1:2005

NEN

6071

2001

Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen – Betonconstructies

NEN

6072

1991

Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen – Staalconstructies, inclusief wijzigingsblad A2: 2001 en correctieblad C2: 2005

NEN

6073

1991

Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen – Houtconstructies, inclusief correctieblad C1: 2005

NEN

6075

1991

Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten, inclusief correctieblad C1: 2005

NEN

6090

2006

Bepaling van de vuurbelasting

NEN

6700

2005

Technische grondslagen voor bouwconstructies – TGB 1990 – Algemene basiseisen, inclusief wijzigingsblad A1:2008

NEN

6702

2001

Technische grondslagen voor bouwconstructies – TGB 1990 – Belastingen en vervormingen, inclusief wijzigingsblad A1: 2005

NEN

6707

2001

Bevestiging van dakbedekkingen – Eisen en bepalingsmethoden, inclusief wijzigingsblad A1: 2007

NEN

6710

1991

Technische grondslagen voor bouwconstructies – TGB 1990 – Aluminiumconstructies – Basiseisen en basisrekenregels voor overwegend statisch belaste constructies, inclusief wijzigingsblad A2: 2001

NEN

6720

1995

Technische grondslagen voor bouwconstructies – TGB 1990 – Voorschriften Beton – Constructieve eisen en rekenmethoden (VBC 1995), inclusief wijzigingsblad A4: 2007

NEN

6760

2001

Technische grondslagen voor bouwconstructies – TGB 1990 – Houtconstructies – Basiseisen – Eisen en bepalingsmethoden, inclusief correctieblad C1: 2002

NEN

6770

1997

Technische grondslagen voor bouwconstructies – TGB 1990 – Staalconstructies – Basiseisen en basisrekenregels voor overwegend statisch belaste constructies, inclusief wijzigingsblad A1: 2001

NEN

6790

2005

Technische grondslagen voor bouwconstructies – TGB 1990 – Steenconstructies – Basiseisen en bepalingsmethoden

NEN

6790

1991

Technische grondslagen voor bouwconstructies – TGB 1990 – Steenconstructies – Basiseisen en bepalingsmethoden, inclusief wijzigingsblad A2:2001 (bestaande bouw)

NEN

8062

1995

Brandveiligheid van gebouwen – Methode voor het beoordelen van de brandveiligheid van rookafvoervoorzieningen van bestaande gebouwen, inclusief wijzigingsblad A1:1997

NEN

8078

2004

Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar – Prestatie-eisen – Bestaande bouw

NEN

8087

2001

Ventilatie van gebouwen – Bepalingsmethoden voor bestaande gebouwen

NEN

8757

2005

Afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen – Bepalingsmethoden voor bestaande bouw

NEN-EN

81-72

2003

Veiligheidsregels voor het vervaardigen en aanbrengen van liften – Bijzondere toepassingen voor personenliften en personen-goederenliften – Deel 72: Brandweerliften

NEN-EN

12354-6

2004

Geluidwering in gebouwen – Berekening van de akoestische eigenschappen van gebouwen met de eigenschappen van bouwelementen – Deel 6: Geluidabsorptie in gesloten ruimten

NEN-EN

13501-1

2007

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag

NEN-EN

45004

1996

Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren

NEN-EN

45011

1998

Algemene eisen voor instellingen die productcertificatie-systemen uitvoeren

NEN-EN

45012

1998

Algemene eisen voor instellingen die beoordeling en certificatie/registratie van kwaliteitssystemen uitvoeren

NEN-EN-ISO/IEC

17025

2005

Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria, inclusief correctieblad C1: 2007.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties