Bouwbesluit Online 2012


Hoofdstuk 3. Brandveiligheidsvoorschriften voor een te bouwen bouwwerk

Afdeling 3.1. Opvang- en doorstroomcapaciteit van een vluchttrappenhuis

Artikel 3.1

Een ruimte waardoor een rookvrije vluchtroute voert heeft afhankelijk van de oppervlakte van de daarop aangewezen ruimten en van de bezettingsgraadklasse van die ruimten een zodanige opvang- en doorstroomcapaciteit dat in geval van brand snel en veilig kan worden gevlucht. Daarbij kan rekening worden gehouden met gefaseerde ontruiming.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties