Bouwbesluit Online 2012


Slotformulering

's-Gravenhage, 22 november 2002

De Minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
H.G.J. Kamp

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties