Bouwbesluit Online 2012


Bijlage III. , behorende bij artikel 1.13, derde lid

Voorwaarden met betrekking tot het uitbesteden van werkzaamheden in het kader van artikel 16 of 18 van de richtlijn bouwproducten.

 • 1.

  Uit te besteden werkzaamheden dienen beperkt te zijn tot gedetailleerd beschreven technische taken als testen, onderzoeken en kwaliteitssysteem audits.

 • 2.

  Verdere uitbesteding van reeds uitbesteed werk is niet toegestaan.

 • 3.

  Taken op het gebied van beoordeling en evaluatie worden niet uitbesteed.

 • 4.

  De instelling verstrekt per product/productgroep en per taak een overzicht.

 • 5.

  De instelling die werkzaamheden uitbesteedt, blijft voor alle werkzaamheden waarvoor de instelling genotificeerd is verantwoordelijk.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties