Bouwbesluit Online 2012

§ 1.2. Toepassing normen en certificatie- en inspectieschema’s

Artikel 1.5. Toepassing normen en certificatie- en inspectieschema’s

1.

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de toepassing van een in dit besluit genoemde norm.

2.

Indien bij of krachtens dit besluit een NEN-EN is aangewezen waarvoor een nationale bijlage is vastgesteld, is bedoeld deze NEN-EN inclusief deze bijlage.

3.

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de toepassing van een in dit besluit genoemd certificatie- of inspectieschema.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties