Bouwbesluit Online 2012

1.

Op een gedeelte van een vluchtroute, gelegen buiten het subbrand-compartiment waarin de vluchtroute begint, kan van artikel 2.108 worden afgeweken als de personen die zijn aangewezen op dat gedeelte en eventueel daarop volgende gedeelten van de vluchtroute het aansluitende terrein kunnen bereiken binnen:

  1. a.

    30 minuten als dat gedeelte van de vluchtroute een veiligheidsvluchtroute is;

  2. b.

    20 minuten als dat gedeelte van de vluchtroute een extra beschermde vluchtroute is die in de vluchtrichting alleen wordt bereikt door een afzonderlijke ruimte waardoor een beschermde of extra beschermde vluchtroute voert met een lengte van ten minste 2 m; of

  3. c.

    15 minuten als dat gedeelte van de vluchtroute een andere vluchtroute is.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties