Bouwbesluit Online 2012


Artikel 2.134. Aansturingsartikel

1.

Een te bouwen wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is zodanig dat de veiligheid voor het wegverkeer is gewaarborgd.

2.

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze paragraaf.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties