Bouwbesluit Online 2012


Artikel 2.50. Aansturingsartikel

1.

Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige beweegbare constructieonderdelen dat deze geen hinder veroorzaken bij het vluchten door en bij het gebruik van een aangrenzende openbare ruimte.

2.

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze paragraaf.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties