Bouwbesluit Online 2012


1.

Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige beweegbare constructieonderdelen dat deze geen hinder veroorzaken bij het vluchten door en bij het gebruik van een aangrenzende openbare ruimte.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties