Bouwbesluit Online 2012


Artikel 2.56. Aansturingsartikel

1.

Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie voldoende wordt beperkt.

2.

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze paragraaf.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties