Bouwbesluit Online 2012

Artikel 2.58. Schacht, koker of kanaal

1.

Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal grenzend aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m², voldoet aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op:

  1. a.

    een schacht die uitsluitend is bestemd voor een of meer boven elkaar gelegen toiletruimten of badruimten en die niet door andere ruimten voert;

  2. b.

    ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de in dat lid bedoelde binnenzijde, en

  3. c.

    het materiaal van een constructie- of installatieonderdeel dat wordt omsloten door een in dat lid bedoelde schacht, koker of kanaal.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties