Bouwbesluit Online 2012

2.

Het deel van een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de buitenlucht en hoger ligt dan 13 m, voldoet aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties