Bouwbesluit Online 2012

Artikel 4.11. Afmetingen

1.

Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.9, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,9 m x 1,2 m.

2.

In afwijking van het eerste lid heeft een integraal toegankelijke toiletruimte een vloeroppervlakte van ten minste 1,65 m x 2,2 m.

3.

Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste en tweede lid heeft boven die vloer ten minste de in tabel 4.8 aangegeven hoogte.

4.

Het eerste lid is niet van toepassing op een toiletruimte in een cel.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties