Bouwbesluit Online 2012


Artikel 4.9. Aanwezigheid

1.

Een gebruiksfunctie heeft ten minste het in tabel 4.8 aangegeven aantal toiletruimten.

2.

Op een toiletruimte zijn niet meer dan vijf woonfuncties aangewezen. Op een dergelijke toiletruimte zijn uitsluitend woonfuncties of een nevenfunctie daarvan aangewezen.

3.

Op een toiletruimte zijn niet meer dan 30 personen aangewezen.

4.

In afwijking van het eerste lid kan met een toiletruimte worden volstaan, indien op die toiletruimte niet meer dan 15 personen zijn aangewezen.

5.

Op een toiletruimte zijn niet meer dan zes logiesverblijven aangewezen.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties