Bouwbesluit Online 2012

Artikel 6.49. Bereikbaarheid van gebouwen voor personen met een functiebeperking

1.

Ten minste een route tussen de openbare weg en ten minste een toegang van een toegankelijkheidssector van een gebouw, een woongebouw zonder een toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.27, derde lid, of een gebouw zonder een toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.27, zesde lid, loopt over een weg, pad of steiger met:

  1. a.

    een breedte van ten minste 1,1 m, en

  2. b.

    bij een te overbruggen hoogteverschil van meer dan 0,02 m, een hellingbaan als bedoeld in afdeling 2.6.

2.

Een doorgang waardoor een in het eerste lid bedoelde route voert heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en een vrije hoogte van ten minste 2 m.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties