Bouwbesluit Online 2012

8.

Het beheer en de controle van een bij of krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie voldoen aan NEN 2654-1.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties