Bouwbesluit Online 2012

9.

Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing indien boven de in bijlage I bedoelde hoogste vloer niet meer dan 6 opstelplaatsen voor bedden voor kinderen zijn.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties