Bouwbesluit Online 2012

Artikel 6.28. Brandslanghaspels

1.

Een te bouwen gebruiksfunctie heeft ten minste een brandslanghaspel.

2.

Een te bouwen gebruiksfunctie heeft ten minste een brandslanghaspel indien de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie of de totale gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties van dezelfde soort in het gebouw groter is dan de grenswaarde vermeld in tabel 6.27.

3.

De gecorrigeerde loopafstand tussen een brandslanghaspel als bedoeld in het eerste en tweede lid en elk punt van de vloer van een gebruiksfunctie is niet groter dan de lengte van de brandslang, vermeerderd met 5 m. Dit geldt niet voor een niet in een functiegebied gelegen vloer die uitsluitend door niet besloten ruimten kan worden bereikt.

4.

Een brandslanghaspel als bedoeld in het eerste en tweede lid:

  1. a.

    heeft een slang met een lengte van niet meer dan 30 m;

  2. b.

    is aangesloten op een voorziening voor drinkwater als bedoeld in artikel 6.12, die bij het mondstuk een statische druk geeft van niet minder dan 100 kPa en een capaciteit heeft van 1,3 m³/h bij gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels, en

  3. c.

    ligt niet in een ruimte met een trap waarover een beschermde vluchtroute voert.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties