Bouwbesluit Online 2012

4.

Een brandslanghaspel als bedoeld in het eerste en tweede lid:

  1. a.

    heeft een slang met een lengte van niet meer dan 30 m;

  2. b.

    is aangesloten op een voorziening voor drinkwater als bedoeld in artikel 6.12, die bij het mondstuk een statische druk geeft van niet minder dan 100 kPa en een capaciteit heeft van 1,3 m³/h bij gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels, en

  3. c.

    ligt niet in een ruimte met een trap waarover een beschermde vluchtroute voert.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties