Bouwbesluit Online 2012


Artikel 7.11. Aansturingsartikel

1.

Het gebruik van een bouwwerk is zodanig dat bij brand veilig kan worden gevlucht.

2.

Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 7.11 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties