Bouwbesluit Online 2012


3.

Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op een woonfunctie waarin door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers opvang aan asielzoekers wordt geboden.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties