Bouwbesluit Online 2012

Afdeling 8.2. Afvalscheiding

Artikel 8.8. Aansturingsartikel

1.

Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend bouw- en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden.

2.

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.

Artikel 8.9. Scheiden bouw- en sloopafval

Bij ministeriƫle regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden categorieƫn bouw-en sloopafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties