Bouwbesluit Online 2012


Artikel 8.8 Aansturingsartikel

De functionele eis van het eerste lid , bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend bouw- en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden, ziet op het tijdig en zorgvuldig scheiden van afval.

Het tweede lid bepaalt dat aan de functionele eis van het eerste lid wordt voldaan door toepassing van de voorschriften van deze afdeling.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties