Bouwbesluit Online 2012


Bijlage III (Stcrt. 2020, 13004)

Per technisch bouwsysteem staat beschreven hoe de waarde voor de energieprestatie kan worden uitgerekend. In de rekenmethodiek is gebruik gemaakt van NTA 8800, de rekenmethodiek voor energieprestatie van gebouwen. Er wordt een digitale tool ontwikkeld waarmee installateurs de waarde voor energieprestatie kunnen uitrekenen. Bij ruimteverwarmingssystemen wordt de waarde voor de energieprestatie berekend door de naar vermeden primaire fossiele energie omgerekende geproduceerde elektriciteit door een WKK-installatie die het gevolg is van de productie van warmte ten behoeve van ruimteverwarming (E H;WKK) af te trekken van de hoeveelheid primaire energie die wordt gebruikt voor ruimteverwarming voor alle betrokken toestellen en inclusief hulpenergie, zoals voor elektronica en waakvlam (E H) en vervolgens te delen door de netto warmtebehoefte voor ruimteverwarming (Q H;nd). In de netto warmtebehoefte voor ruimteverwarming (Q H;nd) is de interne warmtelast (Q H;int) en zonnewarmtewinst (Q H;sol) verrekend. Terugwinbare verliezen van het ruimteverwarmingssysteem (Q H;ls) zijn hierin niet verrekend.Bij ruimtekoelingssystemen wordt de waarde voor de energieprestatie berekend door de hoeveelheid primaire energie die wordt gebruikt voor ruimtekoeling voor alle betrokken toestellen en inclusief hulpenergie zoals voor elektronica (E C) te delen door de koudebehoefte voor ruimtekoeling (Q C;nd). Bij de hoeveelheid primaire energie (E C), wordt gekeken naar de primaire energie bij alle betrokken toestellen, inclusief de hulpenergie. Bij de koudebehoefte voor ruimtekoeling (Q C;nd) is de interne warmtelast (Q C;int) en zonnewarmtewinst (Q C;sol) verrekend, maar de terugwinbare verliezen van het ruimteverwarmingssysteem (Q C;ls) niet. Bij warm tapwatersystemen wordt de waarde voor de energieprestatie berekend door de naar vermeden primaire fossiele energie omgerekende geproduceerde elektriciteit door een WKK-installatie die het gevolg is van de productie van warmte ten behoeve van warm tapwater (E W;WKK) af te trekken van de hoeveelheid primaire energie die wordt gebruikt voor warm tapwater voor alle betrokken toestellen en inclusief hulpenergie, zoals voor waakvlam en elektronica (E W) en vervolgens te delen door de netto warmtebehoefte voor warm tapwater (Q W;nd).Bij ventilatiesystemen wordt de waarde voor de energieprestatie berekend door de hoeveelheid primaire energie die wordt gebruikt voor het ventilatiesysteem (E V) te delen door benodigde luchtvolumestroom van buitenlucht (q v;ODA;req).Bij systemen voor ingebouwde verlichting wordt de waarde voor de energieprestatie berekend door de hoeveelheid primaire energie die wordt gebruikt voor verlichting, inclusief parasitair energiegebruik (E L) te delen door de gebruiksoppervlakte (A g).

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties