Bouwbesluit Online 2012


Bijlagen IV tot en met VI (nieuw bij Stcrt. 2020. 13004)

Deze bijlagen hebben betrekking op de keuring van airconditioningsystemen, zoals opgenomen in de artikelen 3a.2 tot en met 3a.8. Zie hierboven bij onderdeel E de toelichting op die artikelen.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties