Bouwbesluit Online 2012


Artikel 6.54. Aansturingsartikel

1.

Een te bouwen bouwwerk heeft technische bouwsystemen die voldoen aan eisen ten behoeve van een optimaal energiegebruik.

2.

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door de toepassing van de voorschriften gesteld bij of krachtens deze afdeling.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties