Bouwbesluit Online 2012

Artikel 6.55. Systeemeisen

1.

Een technisch bouwsysteem voldoet aan de in tabel 6.55 opgenomen waarde voor de energieprestatie.

2.

Een technisch bouwsysteem, is adequaat gedimensioneerd, geĆÆnstalleerd, ingeregeld en instelbaar.

3.

Een technisch bouwsysteem voor ruimteverwarming of ruimtekoeling of een combinatie daarvan, is voorzien van zelfregulerende apparatuur waarmee de temperatuur per verblijfsgebied of verblijfsruimte kan worden gereguleerd.

4.

Indien een technisch bouwsysteem bestaat uit een combinatie van de in tabel 6.55 opgenomen bouwsystemen, worden de in het eerste lid bedoelde eisen naar rato berekend op basis van de eisen die gelden voor de systemen die deel uitmaken van de combinatie.

5.

Bij ministeriƫle regeling worden voorschriften gegeven over het in dit artikel bepaalde.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties