Bouwbesluit Online 2012


Artikel 6.55b. Verslaglegging

1.

De energieprestatie van de in deze afdeling bedoelde technische bouwsystemen wordt beoordeeld en gedocumenteerd door de instal-lateur en overhandigd aan de gebouweigenaar.

2.

In afwijking van het eerste lid mag bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een technisch bouwsysteem worden volstaan met documentatie van de energieprestatie van de gewijzigde onderdelen.

3.

Bij ministeriële regeling worden voorschriften gegeven over het in dit artikel bepaalde.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties