Bouwbesluit Online 2012


1.

Een bouwwerk heeft een toereikende bluswatervoorziening. Dit geldt niet indien de aard, ligging of het gebruik van het bouwwerk dat naar het oordeel van het bevoegd gezag niet vereist.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties