Bouwbesluit Online 2012

3.

De afstand tussen een bluswatervoorziening als bedoeld in het eerste lid en een brandweeringang als bedoeld in artikel 6.36, eerste lid, is ten hoogste 40 m.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties