Bouwbesluit Online 2012


5.6. Besluit tot wijziging van het Bouwbesluit (inbraakwerend hang- en sluitwerk)

Het ontwerp-besluit is opgesteld in overleg met de Ministeries van Binnenlandse zaken en Justitie. Het ontwerp-besluit is verder toegezonden aan het Overlegplatform Bouwregelgeving (OPB) met het verzoek hun zienswijze daarover kenbaar te maken. Het OPB onderschrijft de wenselijkheid om in het Bouwbesluit een bepaling gericht op het voorkomen van inbraak op te nemen.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties